Polityka Prywatności

Wrodeal — ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 25 maja 2018

Niniejsze Zasady ochrony prywatności wyjaśniają, jak firma Mfbiz.pl Bartosz Barabasz i jej stowarzyszone podmioty europejskie zbierają, kontrolują, przetwarzają i wykorzystują informacje o użytkowniku (które nazywamy „danymi osobowymi”).

Kiedy mówimy „Wrodeal”, “nas”, „nasz” lub „my”, mamy na myśli firmę Mfbiz.pl Bartosz Barabasz.  Mfbiz.pl Bartosz Barabasz jest operatorem witryny Wrodeal.  Jest to platforma, na której podmioty stowarzyszone z UE i inni niezrzeszeni sprzedawcy zewnętrzni (zwani łącznie „sprzedającymi”) mogą wystawiać ogłoszenia o kuponach, ofertach, produktach, wycieczkach i innych propozycjach.

Kiedy mówimy o „Witrynie”, mamy na myśli nasze platformy, do których należą nasze strony internetowe, aplikacje mobilne, przesyłane przez nas wiadomości lub świadczone przez nas usługi, serwisy społecznościowe lub inne nasze strony internetowe, które odwołują się do niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Zmiany

Niniejsze Zasady ochrony prywatności rutynowo aktualizujemy w celu wyjaśnienia naszych praktyk i odzwierciedlenia nowych lub odmiennych zasad ochrony prywatności, na przykład po dodaniu nowych usług, funkcji lub opcji do Witryny. W razie wprowadzenia istotnych zmian, powiadomi użytkowników o nich pocztą elektroniczną (wysłaną na adres e-mail podany na Twoim koncie), za pośrednictwem powiadomienia w Witrynie lub przy użyciu innych metod. Można sprawdzić datę ostatniej aktualizacji Zasad ochrony prywatności, porównując ją z powyższym zapisem „Ostatnia aktualizacja”.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dalsze korzystanie z Witryny po wysłaniu zawiadomienia o zmianach oznacza, że ​​gromadzenie, kontrola, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podlega zaktualizowanym Zasadom.  W razie braku zgody na zmiany, można zmodyfikować ustawienia konta lub zamknąć konto w sposób opisany poniżej.

1. Zakres zbieranych danych osobowych

Podczas interakcji z Witryną zbieramy następujące dane osobowe:

 • informacje uwierzytelniające i identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres e-mail i hasło). Te informacje są niezbędne do skonfigurowania i zalogowania użytkownika na jego/jej konto. Brak tych danych może oznaczać brak możliwości świadczenia usług;
 • podstawowe dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia i obywatelstwo);
 • dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu i adres e-mail). Możemy potrzebować niektórych z tych informacji, aby dostarczyć kupione produkty. Bez tych danych świadczenie naszych usług może być niemożliwe;
 • dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak PayPal). Używamy ich do przetwarzania zamówienia. Bez tych danych nie będziemy mogli przyjąć płatności ani zrealizować zwrotu pieniędzy;
 • informacje o kontaktach użytkownika z Wrodealem (np. nagrania rozmów, wiadomości błyskawiczne przesyłane w naszej witrynie i treści generowane przez użytkowników).
 • Podczas interakcji z Witryną przez komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie zbieramy także automatycznie pewne dane osobowe. Te dane osobowe obejmują:
 • dane analityczne (np. informacje o pobranych aplikacjach, historia używania aplikacji i stron), które mogą obejmować dane zebrane z plików cookie i innych typów identyfikatorów urządzeń;
 • elementy wprowadzone przez profil (na przykład wyświetlone strony i oferty, informacje o kliknięciach i informacje o stronie, z której wyświetlono naszą Witrynę). Może to obejmować dane o lokalizacji użytkownika. Informacje geolokacyjne pobrane z urządzenia mobilnego będziemy zbierać tylko po wyrażeniu przez użytkownika właściwej zgody;

Otrzymujemy także dane osobowe oraz inne informacje online i offline od  podmiotów zewnętrznych, przez których rozumiemy podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, takie jak handlowcy, analitycy rynku, dystrybutorzy, sprzedawcy i inne firmy lub organizacje, z którymi zawieramy umowy na rzecz wsparcia naszej działalności; są to także partnerzy reklamowi. Łącznie nazywamy ich „partnerami biznesowymi”.

Dane osobowe, które otrzymujemy od partnerów biznesowych, obejmują dane demograficzne, dane o lokalizacji i informacje o zakupach. Te dane osobowe będziemy otrzymywać tylko wtedy, gdy otrzymamy od partnera biznesowego oświadczenie, że ​​jest do ich udostępnienia prawnie upoważniony. Używamy tych informacji, aby lepiej poznać preferencje dotyczące transakcji i sposobu pracy sprzedawców oraz zapewnić użytkownikowi lepsze doświadczenie pracy w serwisie Wrodeal.

Opisane powyżej dane osobowe będziemy gromadzić na różnych etapach relacji z nami, takich jak:

 • rejestracja, subskrypcja, autoryzacja przelewu lub utworzenie konta u nas;
 • otwarcie wiadomości (w tym e-mail) lub udzielenie na nią odpowiedzi;
 • przesłanie informacji, aby zapisać się lub uczestniczyć w programach udostępnianych w imieniu lub razem ze sprzedawcami i partnerami biznesowymi za zgodą użytkownika albo w razie potrzeby świadczenia żądanych usług;
 • wyświetlenie dowolnej strony w Internecie, która wyświetla nasze reklamy lub treści;
 • zakup produktów lub usług w Witrynie lub za jej pośrednictwem od sprzedawcy;
 • połączenie, zalogowanie się lub powiązanie z Witryną za pomocą narzędzi społecznościowych;
 • publikowanie komentarzy w sekcjach społecznościowych strony.

Na podstawie przekazanych lub zebranych danych osobowych tworzymy także profile użytkownika. Robimy to, aby sprzedawać oferty, które naszym zdaniem mogą być interesujące. Zawartość tego profilu obejmuje:

 • Szczegóły konta. Na przykład do strony konta użytkownika tworzymy stały adres URL, który może zawierać imię i nazwisko. Generujemy również tokeny pozwalające zapamiętać historię subskrypcji i zakupów oraz wszelkie uzyskane przez użytkownika punkty lojalnościowe.
 • Informacje o segmencie marketingowym. Na przykład z faktu zakupu produktów lub usług związanych ze zdrowiem i urodą możemy wywnioskować zainteresowanie tymi rodzajami produktów, a zakup ofert Wrodeal może wskazywać na częste podróże.
 • Informacje o odbiorcach. Tworzymy grupy odbiorców na podstawie takich parametrów, jak płeć, wiek i lokalizacja (np. mężczyźni w wieku 25-35 lat w mieście użytkownika). Użytkownik o cechach pasujących do takiej grupy zostanie do niej przypisany. Pomoże to otrzymywać odpowiednie oferty.
 • Informacje o aktywności. Na podstawie interakcji w zakresie komunikacji będziemy generować dane osobowe na temat liczby komunikatów tak, abyśmy nie wysyłali ich więcej, niż jest to przydatne.

2. Wybory użytkownika

Użytkownik może zarządzać rodzajami danych osobowych, które nam przekazuje, i ograniczać sposób, w jaki komunikujemy się z nim. Jednocześnie uważamy, że im więcej informacji o użytkowniku i jego upodobaniach otrzymamy, tym lepsze i bardziej wartościowe będzie doświadczenie związane z naszą Witryną i usługami.

Można zarządzać ustawieniami poczty e-mail, powiadomień push, informacjami o lokalizacji oraz preferencji powiadamiania o subskrypcji, logując się na konto za pośrednictwem Witryny lub dostosowując ustawienia w naszej aplikacji mobilnej:

●         Powiadomienia push i informacje o lokalizacji.  Urządzenie i aplikacja mobilna Wrodeal zapewniają opcje kontrolowania powiadomieniami push oraz sposobu i czasu gromadzenia danych geolokalizacyjnych. W ustawieniach urządzenia lub przeglądarki można zabronić korzystania z danych o lokalizacji, na przykład wyłączając usługi Lokalizacja dla aplikacji Wrodeal w ustawieniach prywatności systemów iOS i Android lub wyłączając usługi Lokalizacja w posiadanym urządzeniu.

●         Subskrypcje.  Subskrypcjami można również zarządzać, wykonując czynności zarządcze zawarte w komercyjnych wiadomościach e-mail, które wysyłamy. Można zdecydować się na subskrypcję niektórych typów wiadomości oraz brak subskrypcji lub anulowanie innych. Preferencje subskrypcji można zaktualizować w dowolnym momencie. Nawet jeśli użytkownik zdecyduje się nie subskrybować lub zaprzestać otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, być może będziemy musieli się czasami kontaktować w celu podania ważnych informacji dotyczących transakcji związane z kontem użytkownika i zakupami od sprzedawców. Na przykład nawet po anulowaniu subskrypcji naszych promocyjnych wiadomości e-mail lub powiadomień push nadal będziemy wysyłać potwierdzenia podczas zakupów w Witrynie;

●         Pliki cookie.  Można zarządzać metodą obsługi przez przeglądarkę plików cookie. Można także zarządzać sposobem, w jaki urządzenie mobilne i przeglądarka mobilna udostępniają informacje o urządzeniu, a także tym, jak przeglądarka mobilna obsługuje pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Zasady obsługi plików cookie. 

●         Sieci społecznościowe.  Można również zarządzać udostępnianiem niektórych danych osobowych w ramach kontaktu z nami za pośrednictwem platform lub aplikacji społecznościowych. Więcej informacji podano w sekcji 8 poniżej oraz w zasadach ochrony prywatności i w ustawieniach sieci społecznościowej lub aplikacji. Można tam dostosować przyznane uprawnienia oraz zarządzać interaktywnością między nami a kontem w sieci społecznościowej lub urządzeniu mobilnym.

 

3. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp, aktualizować, poprawiać i usuwać swoje dane osobowe, które stanowią część jego profilu. Może to zrobić, logując się na konto lub kontaktując się z nami w tym miejscu. Troska o aktualność danych osobowych pomaga zapewnić, że możemy uszanować preferencje użytkownika oraz oferować towary i usługi, które są najbardziej odpowiednie.

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może (i) żądać dostępu do wszelkich danych osobowych, które posiadamy o nim; (ii) zażądać ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub zablokowania; (iii) żądania usunięcia przez nas danych osobowych, które posiadamy o nim; (iv) zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych; oraz (v) zażądać kopii danych osobowych o sobie (które określa się jako prawo do „przenoszenia danych”). Można również wyrazić sprzeciw wobec któregokolwiek z naszych zastosowań danych osobowych opisanych w niniejszych zasadach, w tym wobec działań marketingowych.

4. Sposób wykorzystywania informacji

Kontrolujemy i przetwarzamy przekazane nam dane osobowe zbierane z innych źródeł i generowane samodzielnie, aby:

●        Utworzyć konto podczas rejestracji i logowania, co jest niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi zgodnie z Warunkami korzystania.

●        Obsługiwać, utrzymywać i ulepszać Witrynę, analizując, jak użytkownicy korzystają z niej i z nią współpracują. Ma to na celu zaspokojenie naszych uzasadnionych interesów biznesowych związanych z prowadzeniem Witryny oraz zagwarantowanie, że zapewnia ona naszym klientom najlepszą jakość.

●        Wykrywać i zapobiegać nieuczciwym zakupom. Może to obejmować przetwarzanie zamówień na bony i inne towary i usługi, weryfikację płatności oraz weryfikację ważności bonów realizowanych przez klientów. Jest to konieczne w celu wywiązania się z zobowiązań umownych wobec klienta określonych w Warunkami korzystania.

●        Prowadzić działania marketingowe, co może obejmować następujące zadania:

o    Ustanawianie i analizowanie profili indywidualnych i grupowych oraz zachowań klientów w celu określenia zainteresowania dotyczącego określonych rodzajów ofert, produktów i usług. Robimy to, analizując interakcje użytkownika z Witryną i innymi danymi osobowymi i ustalając, jakie są jego zainteresowania oraz jakie produkty i usługi kupują osoby o podobnych zainteresowaniach. Pomaga nam zrozumieć, jakie produkty i usługi mogą zainteresować użytkownika. Ma to na celu zaspokojenie naszych uzasadnionych interesów w zakresie zrozumienia rodzajów produktów i usług, którymi są zainteresowani nasi klienci, oraz dostarczenia odpowiednich produktów użytkownikowi.

o    Wyświetlanie odpowiednich ofert i reklam. Opisane powyżej profile będą używane do tworzenia reklam naszych produktów, które będą wyświetlane w witrynach podmiotów zewnętrznych. Robimy to, aby zrealizować nasze uzasadnione interesy w zakresie pokazywania produktów istotnych dla użytkownika. Zgodnie z Zasady obsługi plików cookie można zrezygnować z oglądania tego rodzaju reklam.

o    Wysyłanie z wykorzystaniem danych o lokalizacji oraz za zgodą użytkownika odpowiednich wiadomości za wiadomości e-mail oraz powiadomień push na urządzenia mobilne w celu przekazania informacji o dostosowanych ofertach występujących w pobliżu użytkownika. Prześlemy te wiadomości na podstawie wyrażonej zgody na ich otrzymywanie lub, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, aby spełnić nasze uzasadnione interesy przez pokazanie produktów i usług istotnych dla użytkownika.

o    Analiza skuteczności reklamy, co może obejmować analizę kampanii reklamowych, z których najczęściej korzystają klienci. Ma to na celu zaspokojenie naszych uzasadnionych interesów dotyczących zrozumienia, które rodzaje kampanii reklamowych są mniej lub bardziej skuteczne niż inne.

●        Odpowiadanie na pytania i reagowanie na zgłoszenia, na przykład w kontekście obsługi klienta. Ma to na celu wywiązanie się z zobowiązań umownych wobec Użytkownika zawartych w Warunkami korzystania, w sytuacjach, gdy te pytania lub zgłoszenia są częścią procesu zakupu lub są zgodne ze zobowiązaniami prawnymi (takimi jak umożliwienie wykorzystania opisanych powyżej praw), a w innych przypadkach — by sprostać naszym uzasadnionym interesom w zakresie świadczenia klientom usług na wysokim poziomie.

●        Wysyłanie przypomnień, powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów zabezpieczeń, wiadomości pomocy technicznej i administracyjnej, biuletynów serwisowych i żądanych informacje, w tym w imieniu partnerów biznesowych, filii w UE lub innych sprzedawców. Ma to na celu zaspokojenie naszych uzasadnionych interesów związanych z efektywnym zarządzaniem relację z użytkownikiem.

●        Zarządzanie nagrodami, ankietami, loteriami, konkursami lub innymi działaniami lub wydarzeniami promocyjnymi w celu wywiązania się z zobowiązań umownych określonych w warunkach tych wydarzeń promocyjnych.

●        Codzienne zarządzanie naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak administrowanie witryną, zarządzanie forum, realizacja, analityka, zapobieganie oszustwom oraz egzekwowanie obowiązków dotyczących sprawozdawczości korporacyjnej i Warunkami korzystania bądź zachowania zgodności z prawem.

●        Dotrzymywanie naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie umów. Robimy to tam, gdzie jest to konieczne, aby wywiązać się z obowiązków prawnych, którym podlegamy, lub aby spełnić nasze uzasadnione interesy w egzekwowaniu przysługujących nam praw oraz rozwiązywaniu sporów lub weryfikowaniu płatności i zapobieganiu oszustwom.

5. Czas i sposób ujawniania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika ujawniamy w następujący sposób:

 • za jego zgodą;
 • stronom trzecim, które dostarczają narzędzi i usług pomagającym nam lepiej zrozumieć preferencje transakcji, co pozwala wyświetlać takie reklamy kuponów, towarów lub usług Wrodeal na zewnętrznych stronach internetowych, które będą bardziej dopasowane do zainteresowań i gustów użytkownika. Podmioty zewnętrzne mogą również wykorzystywać dane osobowe w celu dopasowania użytkownika do posiadanej bazy klientów. Aby tak się nie działo, należy użyć narzędzi opisanych w dokumencie Zasady obsługi plików cookie;
 • w zakresie koniecznym do wywiązania się z zobowiązań umownych wobec użytkownika i sprzedawców lub partnerów biznesowych w zakresie, w jakim użytkownik kupił lub wykorzystał kupon Wrodeal, towary albo usługi oferowane przez nich lub brał udział w ofercie, nagrodach, konkursie lub innej działalności albo programie sponsorowanym lub zaoferowanym przez sprzedającego lub partnera biznesowego albo w ich imieniu;
 • kolejnemu właścicielowi, współwłaścicielowi lub operatorowi jednej lub kilku Witryn lub jakiejkolwiek części lub operacji związanej z częścią jednej lub więcej Witryn;
 • w związku z fuzją, konsolidacją lub restrukturyzacją przedsiębiorstwa, sprzedażą zasadniczej części naszych akcji i/lub aktywów albo wskutek innych zmian korporacyjnych, w tym, bez ograniczeń, wynikających z realizacji procesu należytej staranności;
 • w celu zapewnienia zgodności z nakazami i wymogami organów rządowych lub w celu udzielenia wsparcia w obszarze audytu, zapewnienia zgodności oraz ładu korporacyjnego i zapewnienia zgodności z tymi zobowiązaniami prawnymi;
 • w celu zwalczania oszustw lub działalności przestępczej oraz w celu ochrony praw naszych lub stowarzyszonych podmiotów europejskich, sprzedawców lub partnerów handlowych i użytkowników lub w ramach postępowania prawnego dotyczącego nas i/lub naszych filii w UE, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży, aby zapobiec oszustwom i chronić te prawa; lub
 • w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub podobną procedurę prawną, w tym dla organów ścigania, organów regulacyjnych i sądów w zakresie niezbędnym do spełnienia tych zobowiązań prawnych;

Zachęcamy niepowiązanych sprzedawców zewnętrznych i partnerów biznesowych do przyjmowania i publikowania zasad ochrony prywatności. Jednak chociaż udostępniamy dane osobowe sprzedawcom i partnerom biznesowym tylko w wyżej wymienionych celach, późniejsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem naszych stowarzyszonych podmiotów europejskich podlega oddzielnym zasadom oraz praktykom ochrony prywatności i pozostaje poza naszą kontrolą (z wyjątkiem użytkowania i przetwarzania przez sprzedawców i partnerów biznesowych świadczących usługi dla nas, jak opisano powyżej). Tam, gdzie to możliwe, ograniczamy w umowie sposób, w jaki nasi sprzedawcy i partnerzy handlowi, w tym handlowcy, wykorzystują dane osobowe. Dążymy do tego, aby nie używać danych do jakichkolwiek celów, które są niezgodne z określonymi w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

W szeregu przypadków określonych powyżej przekazujemy dane osobowe do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, którego nie można uznać za zapewniający taki sam poziom ochrony danych osobowych zgodnie z prawem europejskim. W takich przypadkach wprowadzamy dotyczące odbiorców danych odpowiednie zabezpieczenia, w tym zobowiązania umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązujących zabezpieczeń i zapoznać się z ich kopią, prosimy o kontakt za pomocą poniższych danych.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy program ochrony informacji obejmujący środki ochrony administracyjnej, technicznej oraz fizycznej, obejmujące standardowo wykorzystywaną w branży technologię szyfrowania danych, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych naszych klientów. Jednak żadna metoda przesyłania danych przez Internet lub elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie aktywne konto użytkownika lub będą one potrzebne do świadczenia usług. W razie zamknięcia konta zachowamy dane osobowe przez okres konieczny do dalszego efektywnego prowadzenia działalności, w celu prowadzenia rejestru transakcji na rzecz sprawozdawczości finansowej lub w celu zapobiegania oszustwom i do momentu, gdy cele te przestaną istnieć, oraz w zakresie umożliwiającym dochowanie naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekucji umów.

8. Sieci społecznościowe.

Obszary społecznościowe

Użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny za pośrednictwem obszarów lub Witryna może zawierać powiązania z obszarami, w których można publikować informacje i komunikować się z innymi osobami — takimi jak fora dyskusyjne lub blogi — przeglądać produkty i sprzedawców oraz przesyłać treści multimedialne. Przed publikacją treści w tych obszarach należy uważnie przeczytać nasze Warunkami korzystania. Wszystkie opublikowane informacje będą dostępne dla każdego, kto ma dostęp do Internetu, a informacje zawarte we wpisach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. Na przykład opublikowanie adresu e-mail wraz z publiczną recenzją restauracji może oznaczać rozpoczęcie otrzymywania niechcianych wiadomości od innych podmiotów. Należy unikać publikowania poufnych informacji o sobie lub innych osobach.

Łączenie za pośrednictwem sieci społecznościowych

Użytkownikom sieci społecznościowych oferujemy możliwość interakcji ze znajomymi oraz udostępniania zawartości w sieciach społecznościowych. Jeśli użytkownik jest zalogowany zarówno w Witrynie, jak i na portalu społecznościowym, to podczas korzystania z funkcji połączeń sieciowych Witryny konto w sieci społecznościowej zostanie połączone z kontem Wrodeal (jeśli adresy e-mail są zgodne, dzieje się to automatycznie). Jeśli adresy e-mail nie są zgodne, zadamy pytanie o chęć połączenia kont. Należy to wówczas potwierdzić, logując się do konta w sieci społecznościowej. Jeśli użytkownik jest już zalogowany w Witrynie, ale nie jest w sieci społecznościowej, to podczas korzystania z funkcji łączenia Witryny z siecią społecznościową pojawi się monit o podanie danych logowania do sieci społecznej lub o zarejestrowanie się w niej.

Jeśli użytkownik nie jest obecnie zarejestrowany jako użytkownik serwisu Wrodeal, a skorzysta z funkcji połączenia Witryny z siecią społecznościową, najpierw pojawi się monit o podanie danych uwierzytelniających do sieci społecznościowej, a następnie pojawi się możliwość zarejestrowania i dołączenia do serwisu Wrodeal. Po rejestracji i połączeniu kont użytkownik zyska możliwość automatycznego dodawania ostatniej aktywności w witrynie Wrodeal do swojego profilu w sieci społecznościowej. Aby zarządzać danymi udostępnianymi za pośrednictwem konta w sieci społecznościowej, należy zapoznać się z ustawieniami prywatności na koncie sieci społecznościowej.

Za pomocą z funkcji łączenia Witryny z siecią społecznościową witryny użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na dostęp przez nas do wszystkich udostępnionych informacji z profilu użytkownika w sieci społecznościowej (zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w sieci społecznościowej) oraz używania ich zgodnie z warunkami korzystania sieci społecznościowej i niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

9. Procedury ochrony prywatności osób trzecich

Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą wyłącznie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania (w tym ujawniania) informacji zebranych podczas kontaktów użytkownika z Witryną. Inne witryny internetowe, do których łącza opublikowano na tej stronie, mogą określać własne zasady ochrony prywatności dotyczące procedur gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych. Nasi partnerzy biznesowi mogą ustalać własne zasady ochrony prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności osób trzecich przed dostarczeniem im informacji lub skorzystaniem z oferty sponsorowanej bądź promocji.

10. Kontakt

W razie pytań lub uwag dotyczących naszych procedur ochrony prywatności lub niniejszej polityki prywatności, chęci skorzystania z praw wymienionych powyżej czy innych praw, które mogą przysługiwać w związku z danymi osobowymi lub w razie innych pytań lub wniosków prosimy o kontakt za pomocą tego formularza. 

Zachęcamy także do kontaktu z dyrektorem ds. ochrony danych dostępnym pod adresem kontakt@wrodeal.pl . Można się z nami także skontaktować pocztowo pod poniższym adresem:

Mfbiz.pl Bartosz Barabasz, ul. Bacciarellego 48/2, 51-649 Wrocław, NIP: 898-204-09-03

Zobowiązujemy się do maksymalnej współpracy w celu uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia wniosku, skargi lub wątpliwości związanych z wykorzystywaniem danych osobowych.